BIOS คืออะไร?

BIOS คือ โปรแกรมเริ่มต้นขนาดเล็กบนเมนบอร์ดทำหน้าที่ในการ ควบคุมและตรวจสอบการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเมนบอร์ดตั้งแต่เปิดเครื่องไปจนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

BIOS คืออะไร?
BIOS คืออะไร?

BIOS ย่อมาจาก BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM เป็นโปรแกรมที่สำคัญมากต่อคอมพิวเตอร์เพราะถ้าไม่มี BIOS ก็ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้

BIOS คือ โปรแกรมเริ่มต้นขนาดเล็กบนเมนบอร์ดทำหน้าที่ในการ ควบคุม และตรวจสอบการทำงานต่างๆ ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเมนบอร์ดตั้งแต่เปิดเครื่องไปจนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 BIOS มีกี่รูปแบบ

 BIOS ที่ใช้งานโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ

  1. BIOS ของ Award เป็นไบออสที่นิยมใช้งานมากที่สุด เพราะมีการออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจในการปรับแต่งต่าง ๆได้ง่าย โดยทาง Award นั้นมุ่งเน้นในการผลิตไบออสให้กับเมนบอร์ดเพียงอย่างเดียว
  2. BIOS ของ AMI เป็นไบออสตัวแรก ๆที่มีการใช้เมาส์ในการปรับแต่งไบออส ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีการใช้งานง่ายมากขึ้นซึ่งอาจจะเทียบเท่าหรือเหมือนกับ ไบออส Award เลยทีเดียว
  3. BIOS ของ Phoenix เป็นไบออสที่ไม่ค่อยมีตัวเลือกในการปรับแต่งเท่าไร ซึ่งส่วนมากแล้วจะใช้งานกับเครื่องที่มียี่ห้อ เพราะว่าไบออสPhoenix จะมีการปรับตั้งค่ามาจากโรงงานผู้ผลิตแล้ว ในปัจจุบันไบออสของ Phoenix ได้รวมกิจการกับ ไบออสของ Award แล้ว

ประโยชน์ของ BIOS

  • ตั้งค่า/ปรับแต่ง BIOS ได้

เราสามารถปรับแต่ง BIOS ภายในเครื่องให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพได้ ซึ่งช่วยให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เร็วขึ้น แต่ถ้าปรับ BIOS ผิดพลาดก็สามารถทำให้เครื่องค้างได้

  • รายงานข้อผิดพลาดในการทำงานของอุปกรณ์

BIOS สามารถรายงานข้อผิดพลาดทางหน้าจอมอนิเตอร์หรือส่งสัญญาณ BEEP CODE ให้เราทราบทันทีเพื่อให้ตรวจพบปัญหาได้ง่ายขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด

  • ช่วยจัดการปัญหาจากการติดตั้ง HARDWARE

การติดตั้งของ HARDWARE (ฮาร์ดแวร์) เพิ่ม แต่ไม่สามารถทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ก็สามารถใช้การปรับแต่ง BIOS เพื่อแก้ไขปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์ให้กลับมาใช้งานได้

วิธีการกดปุ่ม KEYBOARD ของ PC แต่ละรุ่นในการเข้า BIOS

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าคียร์ลัดในการเปิด BIOS ของPC แต่ละรุ่นคืออะไร รายการคีย์ลัดต่อไปนี้ช่วยคุณได้แน่อน!

KEYBOARD
KEYBOARD