รอบโลก

สิ่งที่หน้าสนใจรอบโลก
จันทรายาน-3 ของอินเดีย

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ วงการอวกาศ " จันทรา - 3 " ของอินเดีย ลงจอดขั้วใต้ของดวงจันทร์สำเร็จเป็นชาติแรกของโลก

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ วงการอวกาศ " จันทรา - 3 " ของอินเดีย ลงจอดขั้วใต้ของดวงจันทร์สำเร็จเป็นชาติแรกของโลก.
Thossaporn Nonchuy
10 ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

10 ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

บทความนี้จัดอันดับ 10 อันดับผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกในปี 2023 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อำนาจ ชื่อเสียง และความมีอิทธิพลต่อผู้อื่น
Thossaporn Nonchuy