ออมเงินแบบมีความสุข

ออมเงินแบบมีความสุข “ออมเงิน” แบบคนมีสุข ต้อง “555”

ออมเงินแบบมีความสุข
ออมเงินแบบมีความสุข
“ออมเงิน” แบบคนมีสุข ต้อง“555”

มนุษย์เงินเดือนและคนทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์การลงทุนมาก่อน เริ่มมีความคิดอยากลงทุนแต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไรดี ? รตอนนี้มีโปรแกรมน่าสนใจที่อยากให้คนไทยมีความสุข ยิ้มได้ ผ่านการออมใน ‘โครงการออมเบอร์ 5’ ที่เกิดจากความร่วมมือของตลาดทุนไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน สร้างวินัยการออม เพื่อสุขภาพการเงินที่ดีในระยะยาว .

โดยมี ‘กองทุนรวม’ เป็นทางเลือกในการออม ซึ่งเหมาะกับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุน เนื่องจาก ‘กองทุนรวม’ นั้นมีสินทรัพย์ให้เลือกหลากหลาย แถมยังมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลบริหารเงินให้กับเรา ทั้งนี้ โครงการออมเบอร์ 5 ภายใต้คอนเซปต์ ‘ออมเงิน’ แบบคนมีสุขต้อง ‘555’ มี 5 ขั้นตอนสุดง่าย ที่จะช่วยให้คนไทยออมได้อย่างง่ายๆ เห็นผลจนยิ้มออกมาได้อย่างมีความสุขดังนี้ .

1. ติดต่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) ธนาคาร หรือบริษัทประกันชีวิต .

2. ผู้ลงทุนหน้าใหม่เริ่มลงทุนในกองทุนรวมอย่างน้อย 5,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ไม่นับรวมการตัดบัญชีเพื่อลงทุนอัตโนมัติ (DCA) .

3. สมัครบริการตัดบัญชีเพื่อลงทุนอัตโนมัติ (DCA) ในกองทุนเดียวกัน โดยลงทุนขั้นต่ำ 500 บาทต่อเดือน และต้องทำรายการ DCA ครั้งแรกสำเร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 .

4. ลงทุนต่อเนื่องแบบ DCA ทุกเดือน อย่างน้อย 500 บาทต่อเดือน จนครบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 .

5. เมื่อลงทุนครบ 12 เดือนตามเงื่อนไข (5,000 บาท + DCA >= 500 บาทต่อเดือน รวม 12 เดือน)​ จะได้รับของสมนาคุณมูลค่า 500 บาท จากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ .

ออมเงินอย่างง่าย
ภาพจาก THE STANDARD

นับเป็นการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีวินัยโดยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เพราะการที่โครงการออมเบอร์ 5 มีของสมนาคุณมูลค่า 500 บาทให้ เมื่อลงทุนครบ 12 เดือน เช่น หน่วยลงทุนมูลค่า 500 บาท นั่นเท่ากับว่าเราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้แล้วถึงประมาณ 4.5% .

แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง ผลตอบแทนรวมจะขึ้นกับผลการดำเนินงานของกองทุนที่เราลงทุนไป ทั้งนี้ต้องขอย้ำว่าผู้ที่จะได้รับของสมนาคุณมูลค่า 500 บาท จากโครงการออมเบอร์ 5 จะต้องเป็นผู้ลงทุนรายใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือผู้เสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น .

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการออมเบอร์ 5 : https://xn--5-8xfuj1cac4mpe.aimc.or.th/