มิตรภาพดีๆ ไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

มิตรภาพดีๆ ไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

มิตรภาพดีๆ ไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

จะดีกว่ามั้ยถ้าเรามีมิตรภาพที่ดี ที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ และยังทำให้เรามีความสุขอีกด้วย .

ในปี ค.ศ. 1938 นักวิจัยจาก Harvard ได้เริ่มทำการศึกษาว่า ‘อะไรคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขในชีวิต’ โดยพวกเขาใช้เวลากว่า 85 ปี ในการค้นหาคำตอบนี้ .

ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว เพราะสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุข ไม่ใช่ความสําเร็จในอาชีพการงาน เงิน การออกกําลังกาย หรือการกินอาหารเพื่อสุขภาพ แต่เป็น ‘ มิตรภาพที่ดี ’ ต่างหาก ที่สามารถทำให้เรามีความสุขได้ และยังช่วยให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้น .

คำว่า ‘มิตรภาพ’ ของแต่ละคนก็คงจะมีความหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งถูกต้อง! มิตรภาพของแต่ละคนนั้นไม่ควรจะมีลักษณะเหมือนกันหรือรูปแบบเดียวกันทั้งหมด .

โดยอริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีกที่มีชื่อเสียงในแนวคิดเรื่อง ‘ความสุข’ ได้จำกัดความเกี่ยวกับมิตรภาพ 3 รูปแบบที่เราควรมีในชีวิต ประกอบกับ Arthur Brooks อาจารย์จาก Harvard ก็ได้ยืนยันว่าทั้ง 3 รูปแบบนั้นสามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตของเราได้อย่างแท้จริง .

มิตรภาพ 3 รูปแบบ

  1. มิตรภาพแห่งผลประโยชน์ (Utility friendships)  ความสัมพันธ์ในเชิงของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เช่น เพื่อนร่วมงาน คู่ค้าธุรกิจ เป็นต้น แน่นอนว่ามิตรภาพเช่นนี้สามารถทำให้เรามีความสุขผ่านการ ‘แลกเปลี่ยนข้อมูล’ เช่น การแบ่งปันจุดมุ่งหมายในชีวิต การแบ่งปันความรู้ และในบางครั้งมิตรภาพนี้ก็อาจทำให้เราเติบโตในหน้าที่การงานได้ด้วยเช่นกัน .
  2. มิตรภาพแห่งความเบิกบานใจ (Friendships based on pleasure). เป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการชื่นชมซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้เรามีความสุขได้จากพลังบวกที่เกิดขึ้นในมิตรภาพ โดยสามารถช่วยลดความตึงเครียด และช่วยสนับสนุนสายสัมพันธ์ทางสังคมให้ดียิ่งขึ้น หากพบว่าเพื่อนของเรานั้นเป็นคนตลก น่าสนใจ รวมถึงเป็นศูนย์รวมของความเพลิดเพลิน นั่นก็อาจจะแสดงได้ว่า เราค้นพบมิตรภาพแห่งความเบิกบานใจเข้าแล้ว .
  3. มิตรภาพแห่งความสมบูรณ์แบบ ("Perfect" friendships).

มิตรภาพทั้ง 2 รูปแบบล้วนเป็นมิตรภาพที่ดี แต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดเสมอไป ดังนั้น ‘มิตรภาพแห่งความสมบูรณ์แบบ’ จึงเป็นความสมดุลของมิตรภาพ 3 รูปแบบนี้ โดยเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างชื่มชมในสิ่งเดียวกัน ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย .

‘ มิตรภาพ 3 รูปแบบ ’ มีประโยชน์กับตัวของเราในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะในแง่ของผลประโยชน์ ความเบิกบานใจ รวมไปถึงความสมบูรณ์แบบที่จะส่งเสริมให้ตัวเราพัฒนาไปข้างหน้าได้ดี อย่างไรก็ตาม ไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุด เพราะทั้งสามช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น อย่าลืมที่จะตามหา  ‘ มิตรภาพ 3 รูปแบบ ’ นี้ให้จงได้แล้วคุณอาจจะพบกับความสุข พร้อมทั้งความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน .