กกต เปิดค่าใช้จ่ายพรรคการเมือง เลือกตั้งปี 66

กกต เปิดค่าใช้จ่ายพรรคการเมือง เลือกตั้งปี 66

กกต เปิดค่าใช้จ่ายพรรคการเมือง เลือกตั้งปี 66
กกต เปิดค่าใช้จ่ายพรรคการเมือง เลือกตั้งปี 66 

พรรคการเมืองที่ใช้จ่ายมากสุด 40 ล้าน ก้าวไกล รวมไทยสร้างชาติ เพื่อไทย ใช้จ่ายมากสุด

กกต. เปิดค่าใช้จ่ายพรรคการเมืองเลือกตั้ง 66 ก้าวไกล - รวมไทยสร้างชาติ - เพื่อไทย       ใช้จ่ายมากสุด 40 ล้านบาท .

วันที่ 20 กันยายน  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) ได้เผยแพร่รายงานสรุปรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ตามความในมาตรา 67 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับ และรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 .

โดย กกต. รายงานว่ามีพรรคการเมืองส่งผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ รวม 67 พรรค โดยพบว่ามีพรรคการเมืองที่มีรายจ่ายมากที่สุดในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ .

1. พรรคก้าวไกล มีรายรับและรายจ่ายเท่ากันคือ 40,973,623 บาท .

2. พรรครวมไทยสร้างชาติ มีรายรับรวม 30,796,788 บาท รายจ่าย 40,697,861 บาท .

3. พรรคเพื่อไทย มีรายรับ 36,000,000 บาท มีรายจ่าย 40,212,647 บาท.

4. พรรคภูมิใจไทย มีรายรับรวม 44,000,000 บาท มีรายจ่ายรวม 38,452,473 บาท .

5. พรรคประชาธิปัตย์ มีรายรับรวม 38,870,363 บาท มีรายจ่ายรวม 34,423,909 บาท .

6. พรรคชาติไทยพัฒนา มีรายรับรวม 25,986,960 บาท มีรายจ่ายรวม 29,640,076 บาท .

7. พรรคเสรีรวมไทย มีรายรับรวม 26,789,260 บาท มีรายจ่ายรวม 26,644,804 บาท .

8. พรรคพลังประชารัฐ มีรายรับรวม 44,069,500 บาท มีรายจ่ายรวม 24,232,915 บาท .

9. พรรคไทยสร้างไทย มีรายรับและรายจ่ายเท่ากันคือ 20,935,880 บาท .

10. พรรคชาติพัฒนากล้า มีรายรับรวม 18,485,256 บาท มีรายจ่ายรวม 19,231,333 บาท.

สำหรับระเบียบการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้ง กกต. กำหนดค่าใช้จ่ายของ ส.ส. กรณียุบสภา โดย ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ใช้จ่ายไม่เกินคนละ 1.9 ล้านบาท และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ หรือพรรคการเมืองไม่เกิน 44 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามสำหรับค่าใช้จ่ายของแต่ละพรรคที่ชี้แจงต่อ กกต. และใช้จ่ายมากที่สุดคือ ค่าจัดทำป้ายและสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกด้วย เช่น ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ รวมถึงการค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการโฆษณาในสื่อต่างๆ .