พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ติดโผ 100 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ติดโผ 100 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ติดโผ 100 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ติดโผ 100 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต

Times 100 Next 2023 จากการจัดอันดับของนิตยสารไทม์

ซึ่งนิตยสาร Times  คัดเลือกจาก 5 หมวดหมู่คือ

  • ศิลปิน ( Artists )
  • ผู้สร้างปรากฏการณ์ ( Phenoms )
  • ผู้สร้างนวัตกรรม ( Innovators )
  • ผู้นำ ( Leaders )
  • ผู้ให้การสนับสนุน ( Advocates )

ซึ่งคุณพิธาได้รับเลือกในหมวดผู้นำ เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลกอนาคต สร้างความหวังใหม่ในการขับเคลื่อนสังคม กล่าวว่าความตื่นตัวทางการเมืองของเขาเริ่มต้นขึ้นในนิวซีแลนด์ ซึ่งเขาถูกส่งไปโรงเรียนตั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม ทุกวันนี้ คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของลูกคนหนึ่งอาจไม่ใช่นายกรัฐมนตรี แต่ขบวนการปฏิรูปที่เขาเป็นผู้นำสัญญาว่าจะสร้างแรงผลักดันต่อไป โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนไทย “ ฉันภูมิใจกับความสำเร็จของเรา ” Pita กล่าว “และเราสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในรัฐสภาและพูดในนามของประชาชน ”