5 วิธีเปลี่ยนครึ่งปีหลังให้พิเศษ

ผ่านมาแล้วครึ่งปี หลายๆคนคงมีความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรที่พิเศษมากขึ้น หรือแตกต่างจากปีที่แล้วเลย วันนี้ ANS เลยมี 5 วิธีเลี่ยนครึ่งปีหลังพิเศษมานำเสนอค่ะ

5 วิธีเปลี่ยนครึ่งปีหลังให้พิเศษ
วิธีเปลี่ยนครึ่งปีหลังให้พิเศษ

ผ่านมาแล้วครึ่งปี หลายๆคนคงมีความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรที่พิเศษมากขึ้น หรือแตกต่างจากปีที่แล้วเลย วันนี้ ANS เลยมี 5 วิธีเลี่ยนครึ่งปีหลังพิเศษมานำเสนอค่ะ

1.เริ่มต้นด้วยความรับผิดชอบ

เริ่มสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวองอย่างช้าๆ เริ่มทำในสิ่งที่บอกว่าจะทำ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เพื่อให้เราเป็นตัวเองมากขึ้น

เมื่อเรามีความรับผิดชอบต่อตัวเองอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ

ความสนใจของคุณจะเปลี่ยนเป็นความรู้อยากเข้าใจ

ความสนใจนี้จะเปลี่ยนเป็นจุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายจะเปลี่ยนเป็นความหลงใหล

ความหลงใหลจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่

2.สร้างความรู้สึกว่าทุกเรื่องคือเรื่องเร่งด่วน

คิดอย่างถ่องแท้ว่าถ้าหากเราต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากเป็นคนที่พิเศษขึ้น ต้องการเติมเต็มวิสัยทัศน์ของตัวเอง ก็สร้างชีวิตที่ดีและยอดเยี่ยมใก้กับตัวเอง

ถ้ารู้ว่ามีสิ่งที่ต้องทำก็ลงมือทำเลย การทำให้ตัวรู้สึกว่ามีสิ่งที่ต้องทำ เป็นเรื่องที่เร่งด่วนจะทำให้เรามีความกระตือรือรันที่จะทำมากขึ้น

3.ทำความเข้าใจเรื่องเวลาให้ถูกต้อง

อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เร่งรีบที่จะทำเพื่อสิ่งที่ต้องการคือ อายุ ด้วยประโยคที่ว่า เดี๋ยวค่อยทำก็ได้ ยังเหลือเวลาอีกเยอะ ทำความเข้าใจเรื่องเวลาให้ถูกต้องเพราะเส้นเวลาที่เราคิดไว้หรือเคยเห็นจากคนอื่นอาจไม่ใช่เส้นเวลาที่ถูกต้อง เช่น

บางคนคาดการณ์ว่าธุระกิจที่เขากำลังทำสามารถคืนทุนและสร้างผลตอบแทนตามที่เขาต้องการได้ในระยะเวลา 6 เดือน ต่อจากนี้แต่ที่จริงแล้วมันอาจใช้เวลามากกว่านั้นมาก

4.สร้างความต้องการสิ่งที่ดีกว่าเดิม

เมื่อเราโตขึ้น เรามักจะถูกบอกว่าโลกก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่ เราแค่ใช้ชีวิตบนโลกอย่าพยายามออกนอกกรอบให้มากเกินไปแค่เพียงมีครอบครัวที่ดี และรู้จักประหยัดเงินก็พอ

นั่นเป็นชีวิตที่จำกัดมากๆ ชีวิตจะกว้างมากขึ้น เมื่อเราค้นพบความจริงง่ายๆ ข้อหนึ่งว่า สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั้นถูกสร้างขึ้นโดยคนที่ไม่ได้ฉลาดกว่าเรา

เราเองก็มีความสามารถเช่นเดียวกันกับคนอื่น และสามารถมีอิทะิพลแต่คนอื่นได้ ด้วยการสร้างประโยชน์ต่อคนอื่น

5.ขยายความคิด ทำลายความเชื่อเดิม

ทำลายความเชื่อที่มีอยู่ เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับความเชื่อใหม่ๆที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ก้าวหน้าขึ้น ไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆ คิดที่จะทำในสิ่งใหม่ๆเปิดโอกาสให้ตัวเองหน้าทำสิ่งใหม่ๆเพื่อทำลายความเชื่อเดิมๆ