9 วิธีช่วยลดมลพิษทางอากาศ

อากาศ เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างมาก เพราะเราต้องใช้เพื่อหายใจอยู่ทุกวัน

9 วิธีช่วยลดมลพิษทางอากาศ
วิธีช่วยลดมลพิษทางอากาศ

อากาศ เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างมาก เพราะเราต้องใช้เพื่อหายใจอยู่ทุกวัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอากาศไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหน ย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม อาจก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อชุมชนใกล้เคียง จนส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนจำนวนมาก
จะดีแค่ไหนถ้ามลพิษที่เกิดขึ้นลดลงไป ans มี 9 วิธีลดมลพิษทางอากาศมาแนะนำค่ะ .

1.ลดกินเนื้อ สนับสนุนพืชออร์แกนิก

การปศุสัตว์ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่โลกสูงถึง 14.5-18% และอาจจะมากไปถึง 51% นี่คือเหตุผลที่การกินเนื้อสัตว์มากทำให้อากาศแย่ลง เพราะใช้พลังงานในการสร้างอาหารแต่สัตว์จำนวนมาก หากลดการกินเนื้อเปลี่ยนไปเป็นกินพืชแทน จะช่วยลดการสูญเสียป่า ทางที่ดีเลือกกินผักออร์แกนิก เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วย

2.ปลูกต้นไม้

ปลูกเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

3.เลือกใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว

การหันมาใช้รถสาธารณะจะช่วยลดปริมาณรถบนท้องถนนให้ลดลง และการปล่อยควันไอเสียก็จะลดลงอีกด้วย

4. ประหยัดพลังงานมากขึ้น

มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 73% จากภาคพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ยิ่งใช้ไฟฟ้ามากเท่าไหร่ ยิ่งสนับสนุนการทำลายอากาศมากขึ้น แก้ไขได้ด้วยการประหยัดพลังงาน จากสิ่งเล็กๆ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟขนาดพอเหมาะ หรือหลอดประหยัดไฟ ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ และทีวี ที่ไม่ใช้งาน

5.เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้ เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์

เพื่อช่วยลดสารคาร์บอนไดออกไซด์

6.ใช้พลังงานทางเลือกหมุนเวียน

พลังงานสะอาดที่ใช้ได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ช่วยให้อากาศดีไม่ทำลายอากาศ

7.อยู่กับอากาศธรรมชาติ

หากไม่ร้อนเกินไปจนทนไม่ไหว หรือไม่หนาวจัดเกินไป การอยู่ภายใต้อากาศตามฤดูกาล ก็ช่วยลดปัญหามลพิษและอากาศเป็นพิเษได้ การใช้แอร์คอนดิชั่น หรือเครื่องปรับอากาศมากไปทำให้อากาศโดยรวมร้อนขึ้น ปรับเปลี่ยนการใช้เฉพาะเมื่อจำเป็น หรือจัดบ้านให้เย็น ปลูกต้นไม้มากขึ้น ก็ช่วยได้

8.จัดทำออฟฟิศสีเขียว

ตรวจสอบว่าออฟฟิศใช้อุปกรณ์ที่มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ หันมาใช้การก่อสร้างอาคารที่ปลอดใช้ ประหยัดพลังงาน ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือใช้ฟิล์มดักความร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน

9.นำขยะมาใช้ใหม่

ขยะที่ทับถมกันมากจะปล่อยก๊าซมีเทนจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ทำให้อากาศเสีย ลดขยะด้วยการทำของใช้ยังใช้ได้มาใช้ใหม่ จึงเป็นทางออกหนึ่ง ใช้การพกพากล่องใส่อาหาร หรือเลือกสินค้าที่ไม่ต้องมีหีบห่อมากจะดีกว่า