อะไรทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น?

ปัจจุบันโลกเราผจญมลภาวะต่าง ๆ มากมาย และหลายสิ่งส่งผลกระทบให้เกิดภาวะมลพิษที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัย เราสามารถช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมบนโลกนี้ให้น่าอยู่ได้

อะไรทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น?
อะไรทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น?

ปัจจุบันโลกเราผจญมลภาวะต่าง ๆ มากมาย และหลายสิ่งส่งผลกระทบให้เกิดภาวะมลพิษที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัย  เราสามารถช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมบนโลกนี้ให้น่าอยู่ได้หลายวิธี นี้คือ 10 วิธีที่ช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

1. กินผัก 1 วันใน 1 สัปดาห์

มื้ออาหาร 1 วันต่อสัปดาห์นอกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

2.ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รีไซเคิล

การนำหนังสือพิมพ์ไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ สามารถช่วยเซฟต้นไม้ได้มากว่า 500,000 ต่อสัปดาห์เลยล่ะ

3.แยกขยะให้เป็นนิสัย

กการแยกขยะให้เป็นนิสัยจะช่วยให้กำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว มันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกระบวนการกำจัดขยะอีกด้วย! เพราะแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ต้องเก็บขยะวันละมากกว่า 9,000 ตัน ซึ่งใช้งบประมาณมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นค่าจ้างฝังกลบขยะตันละมากกว่า 100 บาท ซึ่งการแยกขยะ และทิ้งขยะลงถังตามสี คือ ทิ้งเศษอาหาร กากของผัก ผลไม้ ในถังสีเขียว ทิ้งแก้ว อลูมิเนียม หรือวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ในถังสีเหลือง และทิ้งขยะทั่วไปที่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิง ตลอดจนใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น กล่องนม เศษผ้า ยาง ไม้ ในถังสีน้ำเงิน

4.อาบน้ำกับแฟน

อาบด้วยกันซะเลย เป็นการประหยัดน้ำประหยัดไฟ แถมได้กระชับความสัมพันธ์กันอีกด้วย ประหยัดและฟินกว่านี้มีอีกมั้ย

5.ปลูกต้นไม้

การปลูกต้นไม้เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นนะคะ เพื่อโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้น

6.เลือกซื้อของจากตลาดสด

พราะนอกจากจะได้อาหารที่สด และใหม่แล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ลดการใช้ขยะจากถุงพลาสติก และกล่องโฟมนอกจากนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

7.ปิดไฟ ปิดแอร์ทุกครั้งเมื่ออกจากห้อง

ปิดไฟ และปิดแอร์ทุกครั้งเมื่ออกจากห้องเป็นเวลานานกว่า 10 นาที วิธีนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณนอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟด้วย

8.นำเสื้อผ้าเก่าไปบริจาค

สื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วของคุณอาจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นค่ะลองเช็คดูว่าเสื้อผ้าตัวไหนที่ไม่ใช้แล้ว แทนที่จะทิ้งให้นำไปบริจาคกับมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์ที่เขาต้องการ นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แถมยังอิ่มอกอิ่มใจ

9.เลิกใช้ถุงพลาสติก

ราพบว่ามีการทิ้งขยะลงในน้ำมากขึ้น นอกจากจะเป็นการทำลายระบบนิเวศน์ในน้ำแล้วยังทำให้น้ำสกปรกและเน่าเสียอีกด้วย เราสามารถช่วยกันลดขยะด้วยการนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหรือเวลาไปช้อปปิ้งที่ไหนไม่ว่าจะตลาดสดใกล้บ้านหรือซุปเปอร์มาร์เกต ให้นำถุงผ้าติดตัวไปด้วยเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกวิธี

10.ใช้แบตเตอรี่ หรือถ่านไฟฉายแบบรีชาร์จ

เลือกใช้แบตเตอรี่ หรือถ่านไฟฉายที่สามารถนำกลบมาชาร์จไฟใช้ได้อีกครั้งเป็นการประหยัดพลังงาน และลดขยะอิเลคโทรนิคซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

เอ้ะเอ้ะหรืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้โลกน่าอยู่ นั้นเพราะคุณหรือเปล่า หรือเขากันนะ