วิธีวาดแผ่นที่แบบจีนๆ แผนที่ใหม่ประจำปี 2023

จีนได้ประกาศแผนที่ใหม่ประจำปี 2023

วิธีวาดแผ่นที่แบบจีนๆ แผนที่ใหม่ประจำปี 2023
วิธีวาดแผ่นที่แบบจีนๆ แผนที่ใหม่ประจำปี 2023

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ได้ออกมาตอบโต้ทันที่ ที่จีนได้ประกาศแผนที่ใหม่ว่าไม่ยอมรับ และทางอินเดียเองก็ได้มีการประท้วงไปก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกัน .

ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศจากทางจีน ก็ได้มีหลายชาติออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยที่ทางการจีนได้ประกาศแผนที่ใหม่ ซึ่งทางจีนได้ยืนยันว่าเป็นเพียงแต่ทำตามกฎหมาย .

ทางการจีนได้ออกแผนที่ตามมาตรฐานของประเทศจีนใหม่ประจำปี 2023 ซึ่งก็ได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันที่ เพราะมีหลายชาติออกมาแสดงท่าที่ ที่ไม่เห็นชอบต่อแผนที่ใหม่ของจีนฉบับนี้ นับตั้งแต่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนได้เผยแพร่แผนที่ดังกล่าวไปเมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา .

ภาพแสดงแผนที่จีนประจำปี 2023
Global Times

เริ่มจากอินเดียที่เป็นชาติแรกที่ออกมาประท้วงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไปเมื่อวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2023 ถือได้ว่าออกมาตอบโต้ทันควันเลยก็ว่าได้ เนื่องจากที่จีนได้ลากเส้นบนแผนที่ทับกับ รัฐอรุณาจัลประเทศ และเขตอักไสชิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันมาเป็นเวลานานว่าเป็นของตน .

ตามมาติดๆอีกหนึ่งประเทศอย่างมาเลเซีย ที่ออกแถลงการณ์ 30 สิงหาคม 2023 ได้ระบุว่า แผนที่ดังกล่าวไม่มีผลผูกพันกับมาเลเซีย โดยมาเลเซียได้แสดงจุดยืนที่ไม่เปลี่ยนแปลง ในการปฏิเสธการอ้างอำนาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย และอำนาจทางกฎหมายโดยต่างชาติ เหนืออาณาเขตทางทะเลของมาเลเซีย ที่อ้างอิงตามแผนที่ปี 1978 ของมาเลเซียเอง .

และในวันที่ 31 สิงหาคม 2023 ฟิลิปปินส์และไต้หวันได้ออกมาปฏิเสธแผนที่ใหม่ของจีนเช่นเดียวกัน โดยกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ความพยายามล่าสุดของจีนในการอ้างสิทธิ์เหนืออธิปไตย และอำนาจทางกฎหมาย เหนืออาณาเขตทางทะเลของฟิลิปปินส์นั้น ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายสากล พร้อมกับยกกรณีคำตัดสินของศาลประจำอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮก เมื่อปี 2016 ที่มีคำวินิจฉัยให้แผนที่เส้นประ 9 เส้น ที่จีนใช้อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย .

ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน หรือ สาธารณรัฐจีน เป็นประเทศที่มีอธิปไตยและเป็นอิสระ และไม่ได้ข้องเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่เคยปกครองไต้หวัน นี่คือข้อเท็จจริง และเป็นสถานภาพที่รับรู้โดยทั่วกันในประชาคมนานาชาติ ไม่ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามบิดเบือนการกล่าวอ้างใดๆ เหนืออธิปไตยของไต้หวัน ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ประเทศของเราดำรงอยู่ได้ .

หลังจากมีเสียงคัดค้านจากนานาประเทศ ทำให้ หวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาชี้แจงว่า การจัดทำแผนที่ใหม่ครั้งนี้เป็นเพียงแนวปฏิบัติตามปกติของจีน ในการแสดงถึงอำนาจอธิปไตยตามกฎหมาย จีนคาดหวังให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดความอคติและอยู่ในความสงบ รวมถึงละเว้นในการตีความในประเด็นดังกล่าวที่เกินกว่าเหตุ .