WOOP คืออะไร

WOOP คือ กลยุทธ์ทางจิตตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยให้เราค้นหา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองได้

WOOP คืออะไร
WOOP คืออะไร

WOOP คือ กลยุทธ์ทางจิตตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยให้เราค้นหา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองได้ ซึ่งการตั้งเป้าหมายแบบ WOOP ต่างจากเทคนิคการตั้งเป้าหมาย  แบบอื่นๆ ตรงที่วิธีนี้ให้ความสำคัญกับ “อุปสรรค” เพราะสิ่งนี้เป็นตัวขัดขวางที่ทำให้เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีการรับมือกับมัน WOOP ย่อมาจาก Wish Outcome Obstacle Plan


1. Wish (ตั้งเป้าหมาย)

กำหนดสิ่งที่ต้องการมากที่สุด การตั้งเป้าหมายจะทำให้เรามีจุดมุ่งหมาย ในการทำสิ่งๆนั้น ซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามความต้องการ เช่น

 • อยากมีความมั่นใจในตัวเอง
 • อยากสอบให้ได้คะแนนมากขึ้น
 • อยากนอนให้เพียงพอ

2. Outcome (นึกถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับ)

ถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วนึกถึงสิ่งที่จะตามมา หรือผลลัพะ์ที่จะได้รับก็จะเป็นเหมือนแรงกระตุ้น ที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

 • การที่เรามีความมั่นใจมากขึ้นจะทำให้เรากล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆที่ไม่เคยทำ เช่น การสวมเสื้อผ้าที่ไม่เคยสวม การทำงานที่ยากเกินไป
 • การที่สอบได้คะแนนเพิ่มมากขึ้น เราจะได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการทำงานในอานาคต
 • การนอนให้เพียงพอจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดี  ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ผ่อนคลายความเครียด

3. Obstacle   (อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น)

ก่อนที่เราจะไถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ มักจะมีอุปสรรคมากมายที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ยากขึ้นนั้นเอง ให้ลองนึกถึงสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ ทั้งสิ่งแวดล้อมรอบข้าง อารมณ์ความรู้ของตัเราเอง เพื่อเตรียมตัวรับมือต่อไป

 • ไม่มีความกล้าที่จะทำเพราะเก็บคำพูดแย่ๆของคนอื่นมาคิด
 • ขี้เกียจอ่านหนังสือก่อนสอบ
 • เล่นเกมมากเกินไป นอนหลับยาก

4. Plan (วางแผน)

วางแผนเพื่อจัดการ และหาวิธีการเตรียมรับมือ แก้ไขอุปสรรคอันเป็นปัญหาต่างๆ เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ

 • เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแง่มุมความคิดของตัวเราก่อน ว่าสิ่งที่เขามาพูดคุยกับเราคือเขามาวิพากษ์วิจารณ์และให้โอกาสตัวเองได้เลือกว่าเราอยากจะเก็บคำพูดแบบไหนมาคิด ไม่จำเป็นต้องเก็บมาคิดทั้งหมด พิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมาว่าเราเป็นแบบนั้นมากน้อยแค่ไหน
 • เปลี่ยนจากการอ่านหนังสือ มาเป็นการทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบแทน หรือฟังสรุปสั้นๆจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
 • ลดเวลาเล่นเกม เปลี่ยนเป็นการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ไม่เครียดมากเกินไปเพื่อให้ไม่รู้สึกเครียดก่อนนอนจะทำให้รู้ผ่อนคลายและสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นนั้นเอง หากนอนหลับยากให้ ลองปรับเวลาในการเข้านอน ปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการนอนให้เหมาะสม ไม่เย็นหรือร้อนมากเกินไป

เราทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมได้ เพียงแค่ใช้ความพยายามที่ไม่กดดันตัวเองมากจนไป การที่เราไม่เก่งอะไรบางอย่างไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถทำสิ่งๆนั้นได้  ชีวิตเราจะปล่อยไปตามดวงไม่ได้ ชีวิตเราต้องไปตามทางถ้ามันยังมีทางให้เราไป เราก็ต้องลุยไปจนกว่าจะได้รับความสำเร็จกลับมา